03.04.2017

Jeszcze lepsze podróże koleją z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za 285 mln zł na modernizację linii Grodzisk Mazowiecki – Warszawa. Realizacja zapewni pasażerom większą częstotliwość połączeń, wygodniejszą obsługę na stacjach, wzrost bezpieczeństwa. Zwiększą się możliwości podróży w regionie i aglomeracji warszawskiej.

- Modernizacja linii z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy, to kolejna bardzo ważna inwestycja w aglomeracji warszawskiej. Dla pasażerów oznacza wygodniejsze i szybsze podróże do pracy i szkoły. Dodatkowo dostęp do kolei zapewni nowy przystanek w Parzniewie. Podobne projekty, ułatwiające mieszkańcom miast komunikację, Polskie Linie Kolejowe realizują także w Krakowie, a w najbliższych latach lepsze i krótsze podróże koleją zyska 16 ośrodków w kraju – mówi Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Na linii zmodernizowanych będzie 6 stacji i przystanków. Powstanie nowy przystanek w Parzniewie - między Pruszkowem a Brwinowem. Wszystkie obiekty będą wyposażone w informację głosową i wizualną oraz czytelnie oznakowane. Zgodnie z obowiązującym standardem – zapewnią też ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Na 22 km odcinku dwutorowej trasy wymienione zostaną tory, 22 km sieci trakcyjnej i 15 rozjazdów. Przebudowanych zostanie 11 obiektów i wybudowane zostaną 3 nowe: tunel drogowy i tunele dla pieszych. Prędkość składów pasażerskich zostanie podwyższona z 80 km/h do 120 km/h.

- Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest potrzebna dla mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż trasy Warszawa - Grodzisk Mazowiecki. To alternatywa dla samochodów i zapewnienie dobrej komunikacji ze stolicą i tym samym większa dostępność do pracy, kultury i nauki. Dobre i bezpieczne powroty do domu – Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.


Rusza modernizacja


Skrócenie czasu modernizacji z 31 do 22 miesięcy zapewnione będzie dzięki intensywnym pracom na zamkniętej linii. Najwrażliwsze roboty zostaną wykonane prawie o 1,5 roku szybciej niż pierwotnie planowano.

W maju zaczną się prace na przystankach - w przejściach podziemnych, wspólnych dla linii podmiejskiej i dalekobieżnej: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów, Milanówek, Brwinów. Wykonanie specjalnych konstrukcji zapewni przebudowę przejść i sprawny przejazd pociągów podmiejskich i dalekobieżnych. Prace nie będą wymagały wstrzymania ruchu podmiejskiego. Przed rozpoczęciem drugiego etapu - zamknięciem linii, zarządca infrastruktury wraz z przewoźnikami i samorządami przedstawi dokładny harmonogram zastępczej komunikacji autobusowej.

- Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne będzie utrzymanie sprawnej komunikacji podczas zamknięcia linii. Wspólnie z przewoźnikami i samorządami opracowujemy najlepsze trasy dla korytarza komunikacyjnego Grodzisk – Warszawa. Jeszcze w kwietniu chcemy przekazać mieszkańcom i pasażerom schematy komunikacji, które będą obowiązywały od września – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dzisiaj (3 kwietnia) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technologicznych Intercore Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty Łódź” S.A. na przebudowę linii z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Kontrakt wynosi 285 mln zł.

 

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 668 679 414

 

"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"

Galeria

udostępnij drukuj