28.06.2018

Widać postępy na linii Grodzisk Mazowiecki – Warszawa

Na wszystkich przystankach i na stacji w Pruszkowie trwają zaawansowane prace przy budowie nowych peronów i przejść podziemnych. Na szlakach układane są nowe tory, rozwieszana jest sieć trakcyjna i instalowane są nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Efektami modernizacji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii grodziskiej będą wygodne przystanki, lepsza dostępność do kolei i większe możliwości w komunikacji aglomeracyjnej.

Na przystanku Warszawa Włochy trwają zaawansowane prace przy budowie przejścia podziemnego i szybów windowych. Nad peronami ustawione zostały już nowe bramki sieci trakcyjnej. Trwa układanie torów i montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Gotowe są konstrukcje peronów, na których ułożono nową, antypoślizgową nawierzchnię. Wykonawca przygotował wiatę do renowacji i niebawem przystąpi do wyposażania peronu w nowe oświetlenie, nagłośnienie, tablice informacyjne i ławki.

W Pruszkowie, dzięki przesunięciu części wiaty, wykonawca kontynuuje najważniejsze prace przy konstrukcji przejścia podziemnego. Trwa budowa nowych fundamentów i szybów wind. Wykonawca przygotowuje się do ustawiania ścian i konstruowania schodów od strony budynku dworca i peronu.
Po zakończeniu najważniejszych prac w przejściu, część wiaty wróci na swoje miejsce i zostanie przytwierdzona z powrotem do peronu. Wtedy także rozpocznie się gruntowna renowacja obiektu. W obrębie stacji trwają także zaawansowane prace na torach. Na wzmocnionym gruncie układane są nowe podkłady i przymocowywane są nowe szyny.

Przy ulicy Działkowej w Pruszkowie trwają zaawansowane prace przy budowie nowego tunelu drogowego pod linią kolejową. Wykonano już główne prace między innymi przy budowie ścian szczelinowych, wzmocnienia gruntu (wykorzystując technikę jet grouting, czyli wstrzykiwania mieszanki betonowej w ziemię), szalowania i betonowania gzymsów. Budowany jest strop pod torami. Wykonanie ścian szczelinowych, wzmocnienie gruntu oraz stropu umożliwi wykonawcy prace związane z wydobyciem ziemi ze środka tunelu. W budowę tunelu zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób oraz ciężki sprzęt.

W Parzniewie gotowa jest już konstrukcja nowego wyspowego peronu. Ułożona została antypoślizgowa nawierzchnia. Kontynuowane są prace w przejściu podziemnym i niebawem rozpocznie się montaż zadaszeń, oświetlenia, nagłośnienia, ławek i tablic informacyjnych układana będą również nawierzchnia z płyt granitowych.

W Brwinowie nad ulicą Rynek wybudowane zostały już nowe konstrukcje wiaduktu kolejowego. Od drogowej strony tunelu trwa budowa wejścia na perony i szybu windy. Największe zmiany widać na samej platformie, bowiem na niej układana jest już nowa nawierzchnia z płyt granitowych. Trwają także prace przy układaniu nowych torów – wykonawca wzmocnił grunt i układa kolejno warstwy tłucznia, w którym osadzone zostaną podkłady.

Efektem modernizacji 22-kilometrowej linii Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki, prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., będzie lepsza oferta podróży. Pasażerowie skorzystają z nowego przystanku w Parzniewie. Poprawi się niezawodność przejazdu, będzie mogła zwiększyć się liczba pociągów. Pasażerowie zyskają lepszy komfort obsługi na wyremontowanych przystankach i stacji w Pruszkowie. Wszystkie perony i przejścia podziemne zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Prędkość składów pasażerskich zostanie podwyższona z 80 km/h do 120 km/h. Komunikację w Pruszkowie poprawi nowy tunel drogowy. Zmodernizowana infrastruktura zapewni wysoki komfort podróży przez następnych kilkadziesiąt lat. Jesienią tego roku PLK planują przywrócenie ruchu pociągów między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim.

Koszt całej inwestycji na linii Grodzisk Mazowiecki – Warszawa wynosi 285 milionów złotych.

Projekt „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl,
668 679 414

Galeria

udostępnij drukuj