O inwestycji

120 km/h, większa przepustowość i niezawodność oraz znacznie podwyższony komfort obsługi pasażerów to efekty rozpoczynającej się właśnie modernizacji podmiejskiej linii kolejowej z Warszawy Włoch do Grodziska Mazowieckiego.

Projekt „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)” jest częścią Projektu Globalnego, obejmującego modernizację Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK). Linia nr 447 rozdziela ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego i międzynarodowego ruchu pasażerskiego i towarowego w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK).

Linia, oprócz podmiejskiego ruchu w relacji Warszawa Wschodnia – Skierniewice (przewoźnik - Koleje Mazowieckie), obsługuje również ruch aglomeracyjny na linii S1 Otwock – Pruszków (przewoźnik - SKM Warszawa).

W projekcie bardzo duży nacisk położony został na potrzeby osób z ograniczoną mobilnością. W efekcie, dzięki odpowiedniemu dostosowaniu peronów, znacznie wzrośnie komfort podróży osób niepełnosprawnych.


Co to oznacza dla pasażera?

Łatwiejszy dostęp do peronów i pociągów, w tym dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, nowy przystanek osobowy, skrócenie czasu przejazdu przez podniesienie prędkości pociągów do 120 km/h, a także budowa nowych skrzyżowań bezkolizyjnych i przejść podziemnych, które znacznie usprawnią komunikację na tym odcinku.

Na modernizacji skorzystają również kierowcy i mieszkańcy. Efektem prac będzie ułatwiona komunikacja drogowa między podwarszawskimi miejscowościami m.in. dzięki nowemu tunelowi w Pruszkowie czy budowanym obecnie przejściom podziemnym w Parzniewie i Brwinowie.

Realizacja projektu sprawi, że infrastruktura kolejowa linii 447 dostosowana zostanie do europejskich standardów a nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym podniosą bezpieczeństwo przejazdu.


Co robimy w ramach projektu?


  • przebudowę 22 kilometrów linii kolejowej
     (łącznie 43 km torów),
  • przebudowę 22 kilometrów sieci trakcyjnej,
  • przebudowę 15 rozjazdów,
  • przebudowę 4 mostów i 3 wiaduktów,
  • przebudowę 5 przejść podziemnych,
  • budowę 2 nowych przejść podziemnych,
  • budowę tunelu drogowego w Pruszkowie wraz z układem
     dróg lokalnych,
  • modernizację 6 stacji i przystanków tj. Warszawa Włochy,
     Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków, Brwinów, Milanówek
     oraz budowa 1 nowego przystanku (Parzniew),
  • dostosowanie wszystkich obiektów do potrzeb osób
     z niepełnosprawnościami.


Efekty modernizacji

 

•  linia 447 – infrastruktura kolejowa doprowadzona do europejskich standardów – zgodność z wymaganiami TSI,

•  lepszy dostęp do peronów i pociągów szczególnie dla osób z ograniczoną mobilnością, budowa nowego przystanku
    osobowego,

•  krótszy czas podróży dzięki podwyższeniu prędkości do 120 km/h,

•  bezpieczeństwo podróży dzięki nowym urządzeniom sterowania ruchem kolejowym,

•  poprawa lokalnej komunikacji w miejscowościach podzielonych linią kolejową (budowa nowych skrzyżowań
    bezkolizyjnych i przejść podziemnych),

•  podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów położonych w sąsiedztwie modernizowanej linii kolejowej.Wartość projektu

Koszt całkowity projektu:  67,6 mln EUR

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej:  50,3 mln EUR